• Johan Cruyff Academy
  SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS
  Leerroute van de hbo-opleiding Commerciële Economie

Johan Cruyff Academy

Sport en studie combineren

De Johan Cruyff Academy (voorheen: Johan Cruyff University) biedt topsporters de mogelijkheid om topsport en een full-time studie te combineren. Aan de Johan Cruyff Academy volg je de opleiding Sportmarketing, een leerroute van de hbo-opleiding Commerciële Economie. Om toegelaten te worden dien je deel uit te maken van de nationale top in jouw sport in jouw leeftijdsklasse.

Sporters die naast talent over doorzettingsvermogen, discipline en geloof in eigen kunnen beschikken, hebben de kans de top te halen. Dat zijn ook de eigenschappen die nodig zijn om de pittige combinatie topsport-studie te verwezenlijken. Dit vereist toewijding, doorzettingsvermogen, een verantwoordelijke studiehouding en planning & communicatie. Je moet je studie oppakken als een ondernemer.

Als student-sporter sta je er niet alleen voor. De Johan Cruyff Academy biedt intensieve en persoonlijke begeleiding en coaching. Als je verwacht veel afwezig te zijn, stelt de topsportcoördinator een individueel studieplan met je op. De coördinator ondersteunt de ontwikkeling van je competenties zodat je sport en studie kunt combineren en coacht je zo door het uitdagende studieprogramma.

Sporters onder elkaar

De aanwezigheid van talentvolle sporters onder elkaar, afkomstig uit verschillende takken van sport, werkt stimulerend. De mede-sporters-studenten motiveren elkaar in zowel sport als studie.

Hogescholen

Er zijn Johan Cruyff Academies in Amsterdam, Groningen en Tilburg. Deze drie Johan Cruyff Academies vormen onderdeel van hogescholen die sport hoog in het vaandel hebben staan:

 • Ze ondersteunen de ontwikkeling van topsporters in sport en studie zodat zij de toekomstige leiders van de sportsector kunnen worden.
 • Ga je verhuizen door sport of andere omstandigheden, dan zijn er mogelijkeden een transfer te maken van de ene Johan Cruyff Academy naar de andere.
 • Het diploma dat je van de hogeschool ontvangt, biedt de garantie voor de kwaliteit en het niveau van een vierjarige voltijd hbo-opleiding.Kosten

Wettelijk collegegeld. Daarnaast zijn er kosten voor studiemateriaal, waarvan de hoogte bepaald wordt door de opleiding. NB: De Johan Cruyff Academy valt onder de reguliere wetgeving die in Nederland geldt voor het hbo, waaronder die voor studiefinanciering.

AccreditatieDe opleidingen aan de Johan Cruyff Academies zijn geaccrediteerd door de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. De NVAO heeft in 2009 een bijzonder kwaliteits-kenmerk toegekend aan de Johan Cruyff Academy Amsterdam, dat daarna is verlengd. Het facet ‘Topsportgerichtheid’ van de studie is als excellent beoordeeld. Het is voor het eerst dat een hbo-opleiding op dit facet een bijzonder kwaliteitskenmerk kreeg toegekend.

Video: Eerstejaars student-sporters van de Johan Cruyff Academy vertellen wat zij verwachten van sport en studie** deze video is gemaakt in 2015 voor de start van de Johan Cruyff University Groningen

Waarom studeren aan
de Johan Cruyff Academy?

Opleidingen voor topsporters

#1

Relatief minder momenten op school en veel online studeren, zodat je je studie flexibeler kunt inrichten.

#2

Je leert je studie op te pakken als een ondernemer en goed te plannen en te communiceren, wat ook handig is in je toekomstige baan.

#3

Je topsportmentaliteit helpt je om de pittige combinatie topsport en studie te realiseren.

#4

Studie- en topsportbegeleiding van een studiecoach, vooral belangrijk tijdens intensieve sport- of onderwijsmomenten.

#5

Optimaal presteren in sport én studie betekent maximale aandacht voor je totaal-ontwikkeling.

#6

Docenten zijn experts uit de onderwijs- én sportsector en een aantal heeft een (top)sportachtergrond.

#7

We zien studenten als spelers, docenten als coaches en collega’s als leden van hetzelfde team.

#8

Dankzij de topsportsfeer motiveren student-sporters elkaar in zowel sport als studie.

#9

Het studieprogramma is 100% sport geörienteerd.

#10

Studietrips en presentaties van toonaangevende experts uit de sportindustrie.

#11

Praktijkgerichte opleiding waarbij je vaardigheden leert die je direct kunt toepassen in de sport & sport business sector.

#12

De opleiding is inhoudelijk afgestemd op de behoeften van de sport.

#13

Dankzij je opleiding, sportervaringen en winnaarsmentaliteit bezit je de juiste competenties waar veel (sport)organisaties op zoek naar zijn.

#14

Internationaal netwerk met met ruim 7000 studenten sinds 1999.

Programma

Sporten en een studie volgen

Je volgt aan de Johan Cruyff Academy de vierjarige hbo-opleiding Commerciële Economie met de leerroute Sportmarketing (240 ECTS). Je eerste twee jaar bestaan uit verschillende vakken en opdrachten op het gebied van onder andere (sport)marketing, sportmanagement, bedrijfseconomie, (sport)recht en organisatiekunde. Gemiddeld zijn er zo’n 2-3 lesdagen per week op de Johan Cruyff Academy en verder bestaat de studie uit veel groepswerk, zelfstudie en afstand-leren met behulp van online leerplatform en internet.

Later in het programma loop je stage en volg je een minor, een studieprogramma waardoor je je kunt specialiseren of juist je kennis en competenties kunt verbreden. Je laatste jaar bestaat uit theoretisch onderwijs met gastsprekers en een afstudeerstage.

De Johan Cruyff Academy integreert kennis, vaardigheden en ervaringen die student-sporters opbouwen in de sportwereld, in het studieprogramma. Dit betekent dat je tijdens je studie - net als in je toekomstige baan - veel in professionele rollen werkt, zoals junior salesmanager, - marktonderzoeker, - marketeer, - ondernemer, etc. De kennis die je opdoet tijdens je studie kan je zo direct vertalen naar je eigen situatie. Je leert bijvoorbeeld hoe je een strategisch marketingplan, communicatieplan of sponsorbeleid opstelt en hoe je leiding geeft aan de organisatie van een (sport)evenement.

Naast het volgen van flitscolleges, neem je tijdens groepsopdrachten en werkcolleges actief deel aan creatieve uitdagingen die inzet en betrokkenheid van de studenten vragen. Het programma bevat ook beroepsvaardigheidstrainingen om praktische vaardigheden te verbeteren. Onderwerpen zoals presentatie- en salesvaardigheden, interpersoonlijke communicatie, persoonlijk management, teambuilding, en leiderschap worden behandeld.

Competenties

Speciale nadruk ligt op de volgende competenties:

 • Marktonderzoek: Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek.
 • Marketing: Vaststellen van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een bedrijf. Ontwikkelen van marketingbeleid. Opstellen, uitvoeren en evalueren van commerciële plannen.
 • Verkoop: Onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening.

Diploma

HBO-diploma Commerciële Economie van de hogeschool en een certificaat voor de Johan Cruyff Academy van het Johan Cruyff Institute.

Toelating

Je hebt een economisch profiel, je sport op het hoogste niveau en bent gemotiveerd voor de opleiding. Wij bekijken per sport de minimale topsportcriteria. Let op, de officiële aanmelding sluit op 1 mei voor de start van de studie!

De toelatingseisen zijn:

 • Havo, vwo of mbo-4-diploma. Voor havo- en vwo-diploma gelden per september 2018 de volgende vooropleidingseisen op basis van profiel of vakkenpakket* :
    Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij
  Havo Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen M&O of Economie Wiskunde A of B
  Vwo Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen M&O of Economie
 • Je maakt deel uit van de nationale top in jouw sport in jouw leeftijdsklasse: studenten met een NOC*NSF-status: Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent, Selectie status, Bondstatus, High Potential, A-status. Topsporters zonder officiële NOC-status: Neem contact op met de opleiding.
 • Je bent gemotiveerd om sportmarketing te studeren. Een interview en studiekeuzecheck is onderdeel van de toelatingsprocedure.

* Voldoe je niet aan de vakkenpakketeisen? Neem dan contact op met de opleiding of er mogelijkheden zijn hieraan wat te doen.

* Ben je ouder dan 21? Dan kan je door middel van een 21+ toets worden toegelaten.

Toelatingsprocedure

 • Neem voor 1 mei van het jaar waarin je wilt starten contact op met de opleiding van je keuze.
 • Een interview en studiekeuzecheck maken onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Hierin bekijken we of je motivatie en verwachtingen overeenkomen met de inhoud en doelen van het studieprogramma.
 • Neem contact op met de Johan Cruyff Academy van je keuze voor gedetailleerde informatie.

Open dagen 2019-2020

Bezoek een open dag om een goed beeld te krijgen van de opleiding. Meld je aan bij de Johan Cruyff Academy van je keuze:

Amsterdam

 • Zaterdag 2 november 2019
  10.00 - 14.00 uur
 • Zaterdag 14 december 2019
  10.00 - 14.00 uur
 • Zaterdag 8 februari 2020
  10.00 - 14.00 uur
 • Dinsdag 7 april 2020
  18.00 - 21.00 uur (open avond)
Meer informatie

Groningen

 • Zaterdag 9 november 2019
  10.00 -16.00 uur
 • Zaterdag 21 februari 2020
  10.00 - 16.00 uur
 • Vrijdag 3 april 2020
  16.00 - 19.00 uur
Meer informatie

Tilburg

 • Zaterdag 16 november 2019
  10.00 - 15.00 uur
 • Zondag 19 januari 2020
  10.00 - 15.00 uur
 • Zaterdag 21 maart 2020
  10.00 - 14.00 uur
Meer informatie

Na je studie

Sporters leiden de sportsector

Op de Johan Cruyff Academy word je voorbereid op een loopbaan als marketeer of manager in de sportwereld. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als productmanager van een sportmerkfabrikant, beleidsmedewerker sport van een stad, accountmanager sportsponsoring van een grote onderneming of manager bij een sportorganisatie.

Topsporters die een vierjarige hbo-opleiding hebben afgerond zijn gewild op de arbeidsmarkt. Met hun sportachtergrond en winnaarsmentaliteit hebben zij aangetoond over competenties te beschikken waar veel bedrijven op zoek naar zijn.


Degenen die de opleiding hebben afgerond zijn werkzaam op de volgende gebieden:

 • Sportcompetitie: professionele sportclubs, organisatoren van evenementen.
 • Sportbestuur en community sport: sportbonden, verenigingen, stichtingen, overheid, gemeenten.
 • Marketing en sponsoring: diverse grotere particuliere en publieke bedrijven, retail, sportmerken.
 • Sportfaciliteiten en -evenementen: toernooien, kampioenschappen, stadions.
 • Sportadvies: zakelijke initiatieven, advies, consultancy.
 • Sportjournalistiek: media.

Netwerk

De Johan Cruyff Academies maken deel uit van het educatieve netwerk van het Johan Cruyff Institute met hoofdkantoor in Barcelona. Het Johan Cruyff Institute is internationaal actief met vestigingen in meerdere landen. In Nederland bestaat het netwerk uit een Johan Cruyff Institute, drie Johan Cruyff Academies en vier Johan Cruyff Colleges verspreid over diverse steden. Meer informatie: www.cruyffinstitute.nl.

Alumni Cruyff Institute

Je persoonlijke ontwikkeling gaat continu door, ook na je afstuderen. Het Cruyff Alumni platform is er voor alle afgestudeerden van het internationale netwerk van het Johan Cruyff Institute, de Johan Cruyff Academy en het Johan Cruyff College. Je kunt er netwerken, webinars volgen, actuele artikelen zoeken over sportmanagement, korting krijgen voor bijv. congressen en evenementen etc. Meer informatie: www.cruyffalumni.org.

Team

Johan Cruyff Academy

Johan Cruyff Academy Amsterdam

Marlies Sandee – Faculty Manager

Rob Spierings – Team Manager

Bas van Riessen

Hanna Stroo

Ivo 't Hooft

Jeroen Weijermars

Joyce van Kooten

Kim Middendorp – Meister

Lars Karmelk

Linda Ruinaard

Luciënne Willems

Nanna van Ginhoven

Caroline Wensink

Johan Cruyff Academy Groningen

Rob Verburg - Team Manager

Eric Mulder

Inge Hamersma

Simone Kempees

Valesca Alexandra van Dijk

Kees Rozema

Wouter Bouw

Johan Cruyff Academy Tilburg

Lars Hagen - Team Manager

Anja van Gerven

Edwin Schravesande

Gert-Jan Reus

Ivan Bartholomeus

Marion de Cocq

Marc van der Linden

Marije van 't Verlaat

Niels van der Linden

Martijn Musters

Merel Walraven

Soraya Khoeblal

Nout van Beckhoven

Robert Kok

Wil Lensen

Caren Braat

Hoe combineren zij sport en studie

aan de Johan Cruyff Academy

Johan Cruyff

“In mijn ervaring bezitten sporters een aantal specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld betrokken en prestatie- en doelgericht. Met dergelijke kwaliteiten en de juiste opleiding, kunnen ze succesvolle professionals worden in de sportwereld.”

Johan Cruijff

Yvette Heijt

“Ik heb deel mogen nemen aan de Winter Universiade, de Olympische Spelen voor Studenten, en zo werden ze ook neergezet: alsof het de echte Spelen waren. Sociaal gezien was het ook een geweldig evenement, want alle sporters knokken hard voor hun studie én sport. Wat betreft studie ging er een klein deel mee, maar voor en op de wedstrijddagen ging mijn volledige focus natuurlijk naar de wedstrijden. Dit betekent dat ik na het evenement extra moest werken, maar de achterstand valt gelukkig wel mee.”

Yvette Heijt
Parallel Giant Slalom

Mark en Stefan Schilder

“Via de docent van de minor Business of Sports and Events kregen we de kans om deel te nemen aan het Doha Goals Forum in Qatar. We woonden debatten en workshops bij en kwamen in contact met wereldleiders en hoge sportambtenaren om de uitdagingen in de maatschappij en de rol die sport daarbij kan spelen, te bespreken. Wij genoten van elke dag omdat wij beseffen dat deze unieke kans niet voor iedereen is weggelegd.”

Mark en Stefan Schilder
Handbal

Tim Wolbrink

“Op de Johan Cruyff Academy is er volop mogelijkheid om eigen initiatieven te ontplooien. Ik vertelde dat ik een stage wilde lopen bij een grote multinational. Voordat ik het wist had ik een aantal gesprekken en bij Heineken kon ik 3 weken later beginnen op de marketingafdeling; een ervaring die ik nooit had willen missen!”

Tim Wolbrink
Mede-oprichter Nederland Lacrosse (2005) en Amsterdam Lacrosse (2003)

Michiel Martens

“Onze sportachtergrond en winnaarsmentaliteit heeft ons altijd ver gebracht. Wij merkten dat wij dit als teammanagers/coaches ook konden gebruiken: Sport spreekt aan, het is herkenbaar. Zo bieden wij nu praktische tools om organisaties te helpen winnen. Op elk niveau, dus niet alleen in de top. Als je beter wilt presteren dan de concurrent dan moet je trainen en zorgen dat je beter wordt in je spel. Dit begeleiden wij in training- en coachingstrajecten.”

Michiel Martens
Mede-oprichter Men of the Match (carrièreservices)

Ireen van der Assem

“Ik heb stage gelopen op de Sponsorafdeling van Rabobank Nederland. Ik zal eerlijk zijn; als verwende hockeyster had ik tot voor kort te weinig oog voor sponsoren. Nu ik heb meegemaakt wat er achter de schermen allemaal mogelijk wordt gemaakt door sponsors, is mijn houding hierin 180º graden gedraaid. Ik wil me dan ook hard maken voor een vergroting van dit bewustzijn onder mijn collega-sporters. Het zou geweldig zijn als we door middel van een co-creatie een win-win-situatie kunnen creëren voor sporters én sponsoren.”

Ireen van der Assem
Hockey

Tjerk Smeets

“De Johan Cruyff Academy gaf een geweldige basis om zowel op sportief als maatschappelijk vlak te werken aan het elke dag een beetje beter worden. De studie was een goede voorbereiding voor een positie bij een club of bond, want alle aspecten die behandeld werden, komen in de praktijk aan bod. Alleen is het nu geen casus, maar iets waar je echt verantwoordelijkheid voor kan en moet nemen. Dat maakt het ook meteen nog leuker!”

Tjerk Smeets
Honkbal
Teammanager Ajax

Sanne Meijer

“Naast mijn studie train ik dertig uur per week voor mijn sport. Goed plannen en tijd in je studie steken is een must! We zitten met allemaal topsporters in een klas. We maken vergelijkbare dingen mee, dat is fijn om te delen. Ik zie ook veel gelijkenissen in mentaliteit. We werken allemaal hard en balen als iets niet lukt. Wie een onvoldoende haalt, geeft daarna extra gas!”

Sanne Meijer
Wakeboarden

Contact

Johan Cruyff Academy

Johan Cruyff Academy Amsterdam

Johan Cruyff Academy Amsterdam

Johan Cruyff Academy Groningen

Johan Cruyff Academy Groningen

Johan Cruyff Academy Tilburg

Johan Cruyff Academy Tilburg