We startten met 35 student-sporters en allen wisten dat ze onderdeel waren van iets uniek - Johan Cruyff Academy
“We startten met 35 student-sporters en allen wisten dat ze onderdeel waren van iets unieks”
1 oktober 2019
Jelle Mul: "Bij Patagonië doen we er alles aan om onze planeet te redden" - Johan Cruyff Academy
“Bij Patagonia doen we er alles aan om de planeet te redden”
2 december 2019
We startten met 35 student-sporters en allen wisten dat ze onderdeel waren van iets uniek - Johan Cruyff Academy
“We startten met 35 student-sporters en allen wisten dat ze onderdeel waren van iets unieks”
1 oktober 2019
Jelle Mul: "Bij Patagonië doen we er alles aan om onze planeet te redden" - Johan Cruyff Academy
“Bij Patagonia doen we er alles aan om de planeet te redden”
2 december 2019
parallax background


Sporttalent wordt in de regio eerder herkend dan 20 jaar geleden

Edgar Vermaas, voormalig wielrenner en alumnus Johan Cruyff Academy, is werkzaam als coördinator Topsport & Topsporters bij de gemeente Den Haag en operationeel manager voor CTO Metropool

In het Sportakkoord is uiteengezet hoe we in Nederland toewerken naar een samenleving waarin iedereen – dus echt iedereen! – plezier in sport kan hebben, als sporter, toeschouwer of vrijwilliger. De discussies en ontwikkelingen spelen op alle niveaus. Sinds 2007 zet voormalig wielrenner Edgar Vermaas, alumnus van de eerste generatie afgestudeerden van de Johan Cruyff Academy Amsterdam, zich in voor de topsport in Den Haag en vertegenwoodigt hij de gemeente bij CTO Metropool, het Centrum voor Topsport en Onderwijs voor zuid-west Nederland. "Sporttalent wordt eerder herkend dan 20 jaar geleden", aldus Edgar, "dankzij verbeteringen in de infrastructuur."

Quick Fact


In het Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd met als doel de sport toekomstbestendig te maken, zowel financieel als organisatorisch: 1. Inclusief sporten en bewegen, 2. Duurzame sportinfrastructuur, 3. Vitale sport- en beweegaanbieders, 4. Een positieve sportcultuur, 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen en 6. Topsport die inspireert.

Draagt Den Haag de topsport hoog in het vaandel?

Den Haag heeft zich tot een echte sporthoofdstad aan zee ontwikkeld. In 2005 werd hiervoor de basis gelegd, toen Den Haag besloot om op nieuwe, groeiende topsporten te focussen, die passen bij de geografische ligging van de stad. Den Haag huisvest momenteel drie topsportprogramma’s: beachvolleybal, zeilen en skateboarden, waarbij de beste sporters van het land gebruikmaken van hoogwaardige voorzieningen en faciliteiten. Beachvolleybal was zelfs het eerste officieel erkende Nationaal Topsport Centrum in Nederland!

“Sinds 2005 heeft Den Haag een focus op een aantal topsporten die passen bij de geografische ligging van de stad" - Edgar Vermaas

Door in de stad ook grote sportevenementen te organiseren, geven we de sporters een podium. Absolute eyecatchers waren natuurlijk het WK Hockey 2014, het WK Beachvolleybal in 2015, het EK Beachvolleybal in 2018 en de Volvo Ocean Race in 2015 en 2018.

We kijken uit naar het WK Zeilen 2022 voor alle Olympische klassen. Het evenement zal als belangrijk kwalificatiemoment dienen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Wat mogen we van Den Haag verwachten op sportief gebied?

De belangrijkste ambitie van Den Haag is een volledige, 100% sport- of beweegdeelname in 2030. Elke Hagenaar moet mee kunnen doen, jong en oud, met en zonder beperking, ongeacht afkomst, van Vogelwijk tot Leidschenveen-Ypenburg. Dit jaar was het tijd om dit te herijken: welke doelen en acties zijn nu nodig om ervoor te zorgen dat in 2030 alle Hagenaars sporten en bewegen?

Een belangrijk sportjaar voor Den Haag is 2022. Dan organiseren we niet alleen het WK Zeilen, maar zal Den Haag ook de Europese sporthoofdstad zijn. We willen dan al onze programma’s op een ambitieniveau hebben die past bij een Europese sporthoofdstad.

“In 2022 willen we in Den Haag alle programma’s op een ambitieniveau hebben die bij een Europese sporthoofdstad past” - Edgar Vermaas

Voor een gezond Haagse sportklimaat zijn de bouwstenen belangrijk, thema’s zoals ‘ruimte voor sport’, ‘toekomstbestendige Haagse sportverenigingen’, ‘heel Den Haag beweegt’ en ‘topsport en talentontwikkeling’. Deze onderwerpen hangen nauw met elkaar samen: Investeren in de vitaliteit van sportverenigingen heeft effect op de kwaliteit van het sportaanbod. Dat heeft weer effect op de sportdeelname en het stimuleert talentontwikkeling. Aantrekkelijke openbare ruimtes en moderne sportaccommodaties zorgen ervoor dat meer Hagenaars zich uitgenodigd voelen om te gaan bewegen en dat talenten zich met de juiste voorzieningen kunnen ontwikkelen. En trots zijn op de eigen topsporters inspireert Hagenaars weer tot sport.

“Elke Haagse burger heeft de mogelijkheid gekregen in gesprek te gaan met de bestuurders van hun stad en input te geven voor het Haags Sportakkoord” - Edgar Vermaas

Rond deze thema’s zijn zogenaamde ‘stadsgesprekken’ georganiseerd, om te vernemen wat er leeft in de buurten en om de ambities zo breed mogelijk gedragen te krijgen. Elke Haagse burger heeft hier de mogelijkheid gekregen input te geven voor het Haags Sportakkoord en in gesprek te gaan met de bestuurders van hun eigen stad. Deze gesprekken hebben veel opgeleverd en de aanwezigen zullen ook veel van hun geleverde input terug kunnen vinden in het Haags Sportakkoord.

Hoe gaat het met de topsport?

In Nederland is er voor de talenten van nu een goede infrastructuur neergezet. Dat is echt een groot verschil met een jaar of twintig geleden. Er is ook veel beter in kaart gebracht wat er van een talent mag worden verwacht om uit te kunnen groeien tot een internationale topper.

“Voor sporttalenten is er een goede sportinfrastructuur neergezet" - Edgar Vermaas

Sporttalenten worden eerder herkend en idealiter geldt dat ze een intensieve en professionele begeleiding krijgen binnen een trainingscentrum vanaf zo’n jaar of acht voor ze op het internationale podium kunnen staan. Die begeleiding bestaat uit veel uren trainen onder de juiste coaches en begeleiding door experts op het gebied van voeding, prestatiegedrag, strength & conditioning en topsport lifestyle. Daarnaast wordt ook nog verwacht dat ze een opleiding volgen en afronden.

Aan mij en aan mijn collega’s in het land is het dan de taak om dat allemaal op een zo efficiënt mogelijke manier mogelijk te maken. Ik ben er dan ook trots op dat ik heb kunnen bijdragen aan de totstandkoming van het CTO Metropool, waarbinnen dit alles nog beter georganiseerd kan worden voor onze topsporters en talenten.

Hoe kwam het Centrum voor Topsport en Onderwijs tot stand?

Sinds 2017 is het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Metropool in Den Haag gevestigd. Het CTO faciliteert topsporters en talenten op het gebied van sporten, wonen, werken en onderwijs. Dit was nodig om de topsportprogramma’s nog professioneler te kunnen faciliteren. In het CTO werken sport, wetenschap en onderwijs nauw samen en zorgt het koppelen van top- aan breedtesport voor waardevolle kennisdeling. Dit maakt de Haagse sport sterker, maar werkt ook door op andere terreinen zoals gezondheid, techniek en economie.

“Het CTO Metropool maakt niet alleen de sport sterker, maar het werkt ook door op andere terreinen, zoals gezondheid, techniek en economie" - Edgar Vermaas

Het CTO Metropool is natuurlijk meer dan Den Haag alleen. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Dordrecht, die alle drie ambities hebben en beleid voeren op het gebied van topsport en talentontwikkeling. Deze regio, het dichtstbevolkte gebied van Nederland met veel sporters en met twee van de drie grootste steden van ons land, miste eerder de aansluiting op dit gebied en we zijn dan ook blij dat NOC*NSF het CTO Metropool in 2017 officieel heeft erkend en heeft toegevoegd aan de vier CTO’s die al bestonden.

Hoe is de samenwerking binnen de topsport georganiseerd?

De vijf CTO’s hebben tweewekelijks managersoverleg met elkaar en samen met NOC*NSF en de nationale sportbonden wordt gewerkt aan de nationale topsportambities: meer medailles in meer sporten met meer impact. Uiteraard heeft ons CTO de vruchten kunnen plukken van de ervaringen van de al langer lopende CTO’s, maar omdat wij met beachvolleybal en zeilen al vanaf het begin zijn aangehaakt op het nationale niveau, hebben wij het CTO niet vanaf de grond hoeven op te bouwen. We bezaten al de nodige ervaring op dit gebied.

De samenwerking tussen de drie steden van CTO Metropool – Den Haag, Rotterdam en Dordrecht – met allen een eigen beleid en eigen ambities en belangen, kent uitdagingen. Maar we willen de samenwerking allemaal tot een succes maken, dus gaat het erom elkaar te helpen en af en toe rekening te houden met elkaars wensen, want dat maakt het geheel alleen maar sterker.

“Om bij de top van de wereld te blijven behoren moet je je blijven verbeteren, ook als faciliterende organisatie” - Edgar Vermaas

De komende tijd willen we het bedrijfsleven gaan binden aan CTO Metropool, voor de broodnodige extra fondsen om te kunnen blijven innoveren. Wanneer je in topsport blijft vasthouden aan bestaande kennis en structuren, sta je ten opzichte van je concurrenten in no time met 1-0 achter. Om bij de top van de wereld te blijven moet je je dus blijven verbeteren, ook als faciliterende organisatie.

Kan jouw werk het best door een (ex-)topsporter gedaan worden?

Dat je zelf aan topsport hebt gedaan maakt het zeker makkelijker want je weet wat een sporter er voor moet doen en laten. Je kan ook een goede inschatting maken wat voor een topsporter of talent de hoofd- en bijzaken zijn. Het is ook handig dat je je weg weet te vinden in ‘het sportwereldje’, vooral ook omdat ik al een flink netwerk had opgebouwd.

Wat heb je aan de Johan Cruyff Academy gehad?

Al in een vroeg stadium was duidelijk dat ik nooit de gedroomde topsporter ging worden die zou kunnen leven van zijn sport. Ik wilde wel binnen de sport – en het liefst de topsport – blijven werken. Ik moest dus zorgen voor een soepele transitie naar een maatschappelijke carrière en toen kwam al snel de Johan Cruyff Academy op mijn pad. De visie van Johan Cruijff, dat de sporters van nu, de bestuurders van de toekomst moeten worden, sprak mij enorm aan. Het sloot precies aan bij mijn eigen ambities. Sportmanagement werd mijn nieuwe passie en heeft mij alsnog een leven in de topsport opgeleverd. Sterker: ik leef nu van en voor de topsport!

Het studeren met gelijkgestemde (top)sporters over sportonderwerpen waarvoor wij allemaal leefden, heeft mij veel opgeleverd. Elke topsporter is gefocust op zijn pad naar de top en probeert hiervoor de meest ideale omstandigheden te creëeren, waardoor het soms lastig is buiten deze scope te kijken of te denken. Zet een aantal van deze gedreven personen uit verschillende sporten bij elkaar en er ontstaan boeiende discussies, die je nieuwe inzichten geven waar je zelf nooit op gekomen zou zijn. Dit werkt versterkend en is iets dat ik op een gewone sportmanagementopleiding met reguliere medestudenten zeker gemist zou hebben.

“Zet een aantal gedreven sporters bij elkaar en er ontstaan boeiende discussies, die je nieuwe inzichten geven waar je zelf nooit op gekomen zou zijn” - Edgar Vermaas

Na de Olympische Spelen van Tokyo 2020 stopt de huidige CTO manager er mee en het mag duidelijk zijn dat ik de ambitie heb, en ook klaar sta, om het stokje dan van hem over te nemen. Het zelf doelen stellen en een pad creëren om tot die doelen te komen, met daadkracht en doorzettingsvermogen, durf ik wel te benoemen als de competenties die ik verworven heb als sporter en tijdens mijn studie aan de Johan Cruyff Academy. Ik mag wel stellen dat ik daar in mijn werk veel aan heb te danken.

Foto header: beeldbank DHM
Het feit dat Johan Cruijff verder dacht dan voetbal en heel betrokken was bij de gehele nationale topsport-infrastructuur, duidt er natuurlijk op dat deze man niet alleen voetbalintelligent is geweest, maar op veel meer vlakken zijn mannetje stond.

Dit zie je ook terug in de vele Cruyffiaanse wijsheden die wij nog vaak terugzien. Een uitspraak die mij op het lijf geschreven is, en daarmee ook gelijk mijn competitieve karakter weergeeft is: “Je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort als de tegenstander.”

Zelf zeg ik eigenlijk vaker: “Je kunt maar beter 2-0 voorstaan dan achter” maar volgens mij bedoelen we daar hetzelfde mee, want je moet altijd zorgen dat je er alles aan gedaan hebt wat je maar kunt doen om zo op de best mogelijke manier voorbereid te zijn op wat er te wachten staat. En mocht het dan tóch mislukken, ondanks dat je er alles aan hebt gedaan, dan hoef je jezelf niets te verwijten. In het leven is het nu eenmaal zo dat niet altijd alles gaat zoals je zelf zou willen.

Ik heb het geluk gehad Johan een aantal keren te mogen ontmoeten en heb zelfs mijn diploma uit zijn handen mogen ontvangen. Ik was volgens mij de enige die zijn eindstage bij een commerciële partij had gedaan, T-Mobile, die op dat moment volop bezig was met de activatie van hun sportsponsoring waarna Johan mij meegaf: “Gefeliciteerd met je diploma en ik heb het ook altijd anders gedaan dan anderen. Kun je ver mee komen.” Voor mij nog altijd een onvergetelijke ontmoeting.

Edgar Vermaas - Topsport Den Haag - Johan Cruyff Academy

Edgar Vermaas

Sport 1999: Wielrennen
Studie 1999: Sportmarketing (HBO Commerciële Economie), Johan Cruyff Academy
Werk 2019: Coördinator Topsport & Topsporters, gemeente Den Haag en operationeel manager, CTO Metropool

Context: Johan Cruyff Academy staat stil bij het twintigjarig bestaan en heeft tien alumni van het eerste uur geïnterviewd die startten als topsporters om leiders te worden in sportmarketing.