Studiecoaching van topsporters - Deel 2 - Joyce van Kooten - Johan Cruyff Academy
Studiecoaching van topsporters – deel 2: Coachen van diversiteit
1 mei 2021
Studiecoaching van topsporters - deel 3 - Johan Cruyff Academy
Studiecoaching van topsporters – deel 3: Coachen van de allerbesten
1 juli 2021
Studiecoaching van topsporters - Deel 2 - Joyce van Kooten - Johan Cruyff Academy
Studiecoaching van topsporters – deel 2: Coachen van diversiteit
1 mei 2021
Studiecoaching van topsporters - deel 3 - Johan Cruyff Academy
Studiecoaching van topsporters – deel 3: Coachen van de allerbesten
1 juli 2021
parallax background

"Er zijn veel vragen hoe je sportactiviteiten coronaproof kunt organiseren"

Bob Winter, online marketing-specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen en alumnus Johan Cruyff Academy, over kennis die beschikbaar is om 'coronaproof' te sporten en te bewegen

Sinds de coronapandemie en het invoeren van allerlei maatregelen die onze mobiliteit beperken, is er binnen de sport- en beweegsector een grote behoefte aan betrouwbare data en kennis. Bob Winter, alumnus van de Johan Cruyff Academy Amsterdam, gaat in op de kennis die beschikbaar is om coronaproof sporten en bewegen te stimuleren.

Na zoveel maanden van restricties, staan velen van ons te popelen om de dingen weer op te pakken, het liefst samen. Er zijn aanwijzingen dat vooral jongeren moeite hebben (gehad) met de maatregelen, alhoewel dat waarschijnlijk ook te maken heeft met de prestatiedruk en sociale verwachtingen van zichzelf en anderen. [bron: Trimbos-instituut]. Hoe dan ook, sporten en bewegen vormen een goede uitlaatklep voor stress en dragen bij aan een vitale maatschappij. Hoe kun je dat veilig en coronaproof oppakken? Dat is een vraag die bij veel mensen leeft.

"We bieden via Allesoversport.nl kennis voor onderzoek, beleid en praktijk. Gedeeld en geduid door experts en ervaringsdeskundigen” – Bob Winter

Bob Winter werkt als online marketing specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen, waar hij bijdraagt aan de informatievoorziening, zoals via de website Allesoversport.nl. De website is een landelijk platform voor kennis en onderzoek, beleid en praktijk, gedeeld en geduid door experts en ervaringsdeskundigen. We spelen daarbij in op actuele ontwikkelingen, zoals de coronacrises. Hiervoor hebben we een centrale plek – www.sportencorona.nl – opgezet om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen".

Moeten we de noodklok luiden?

De impact van de coronamaatregelen van de afgelopen tijd is nog niet volledig duidelijk, maar we weten wel dat 3,8 miljoen Nederlanders boven de 25 jaar minder bewoog dan voor de coronacrisis [bron: allesoversport.nl]. Specifiek over de jongeren weten we dit:

  • minimaal 75% is minder gaan bewegen
  • 35% beoefende in 2019 een sport die door corona stil kwam te liggen.
  • 33% eet meer ongezonde tussendoortjes en 20% is aangekomen.
  • 69% zei eenzamer te zijn sinds de coronacrisis.
  • 74% procent zegt meer psychische klachten te hebben [bron: allesoversport.nl].

"3,8 miljoen Nederlanders bewoog minder dan voor de coronacrisis en minimaal 75% van de jongeren is minder gaan bewegen" – Bob Winter

We leven in een tijd waarin gemak voorop staat, zitten een gewoonte is en kinderen vaak achter een beeldscherm spelen. Het gevolg is dat minder dan de helft van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet. Als Kenniscentrum Sport & Bewegen weten wij dat het toepassen van kennis de kwaliteit en effectiviteit van sport en bewegen vergroot. Daarmee dragen we bij aan een sociaal en vitaal Nederland, waarin mensen op een goede, plezierige en veilige manier kunnen sporten en bewegen.

Wat kunnen we concreet doen?

De situatie wordt breed onderkend. Heel veel gemeenten en organisaties in Nederland zoeken naar manieren om iets te organiseren voor de jongeren. Bij voorkeur in groepsverband en iets dat bijdraagt aan hun fysieke, mentale en sociale welbevinden. Ondanks alle beperkingen kun je met een beetje creativiteit sport- en beweegaanbod voor jongeren opzetten.

"Ondanks alle beperkingen kun je met een beetje creativiteit sport- en beweegaanbod voor jongeren opzetten" – Bob Winter

Je moet alleen goed weten, waar je – los van de algemeen richtlijnen van het RIVM – rekening mee moet houden. En dat is ook precies waarom we informatie op één pagina bij elkaar hebben gezet: Zo organiseer je coronaproof beweegaanbod voor jongeren.

Bovendien hebben we op de website 'Allesoversport.nl' ook een sectie over sport en corona, waar je veel informatie kunt vinden: https://www.allesoversport.nl/sport-en-corona/.
Er wordt steeds meer bekend over de gevolgen van 'het nieuwe normaal' en ook de omstandigheden veranderen door het verloop van de pandemie continu.

Hoe houden jullie alle informatie actueel?

Binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen zijn zeven teams werkzaam met ieder haar eigen specialisme. De thema’s van de zeven teams zijn: Fit & Gezond, Vaardig in bewegen, Sociaal Veilig Sporten, Meedoen door Sport en Bewegen, Waarde van Sport en Bewegen, Topsport en Esports Gaming en Gamification.

In deze teams worden onderzoeken, publicaties en andere vormen van kennis gemonitord door kennis specialisten. Deze specialisten zien trends en ontwikkelingen, vaak vanuit onderzoek, en delen deze kennis op een meer praktische en toegankelijke wijze op Allesoversport.nl.

Het Kenniscentrum werkt daarbij samen met partijen in binnen- en buitenland, zoals sportbonden en sportorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, kennisinstituten, universiteiten en hogescholen. Via die samenwerkingen ontstaan nieuwe inzichten en wordt de wetenschappelijke kennis verrijkt.

“Onze kennis specialisten monitoren onderzoeken, publicaties en andere vormen van kennis voor trends en ontwikkelingen” – Bob Winter

De artikelen en andere kennisproducten, zoals stappenplannen, whitepapers en rekenmodellen waarmee professionals werkzaam in sport, zorg, onderwijs en overheid direct aan de slag kunnen, worden regelmatig geactualiseerd door de specialisten. De eindredacteur bewaakt de juiste tone-of-voice en de afstemming in de planning.

Kun je toelichten wat jouw rol is?

Als online specialist ben ik het overkoepelende aanspreekpunt voor de inzet en doorontwikkeling van online instrumenten. Het doel is altijd om kennis(producten) zo effectief mogelijk te delen. Het afgelopen jaar hebben we een flinke verbeterslag gemaakt met de website Allesoversport.nl. Zo hebben we een uitgebreid zoekfilter toegevoegd, waamee we voldoen aan de huidige standaard van webtoegankelijkheid. We hebben ook een meer logische onderverdeling gemaakt van thema’s.

Naast dit soort grote projecten bestaat mijn werk uit het ontwikkelen van nieuwe projectsites rondom een specifiek onderwerp en de ontwikkeling van online instrumenten om onze kennis op een laagdrempelige manier bij professionals in de sport te brengen.

“Gebruikersonderzoek is een belangrijk instrument bij de ontwikkeling van nieuwe online tools en websites” – Bob Winter

De specialisten binnen onze organisatie kennen de gebruikers goed en hebben vaak al een scherp beeld wat er moet worden ontwikkeld. Voor mij staan de gebruikers altijd voorop in de ontwikkeling van nieuwe online producten. Daarbij is een gebruikersonderzoek een belangrijk instrument tijdens de ontwikkeling van nieuwe online tools en websites.

Een actueel voorbeeld is de ontwikkeling van een Reflectietool lokaal sportakkoord, een online instrument om de voortgang van het Sportakkoord van een regio te monitoren en te vergelijken met landelijke cijfers. Deze tool is met bedoeld voor projectteams die op lokaal niveau bezig zijn met de uitrol van het Sportakkoord.

Welke nieuwe services mogen we van jullie gaan verwachten?

In lijn met het vernieuwen van Allesoversport.nl gaan we de komende periode inzetten om onze content nog beter te laten aansluiten bij onze doelgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de zoekfunctie, het toepassen van elementen op het platform om de bezoeker beter te bedienen en vooral ook door te gaan testen.

“Wij werken eraan om bij herhaalbezoek van de website de content nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de bezoeker” – Bob Winter

Daarnaast werken we bij Kenniscentrum Sport & Bewegen met een Customer Data Platform. Hiermee kunnen we, geheel volgens de regels, onder andere interesses van bezoekers vastleggen en deze vervolgens weer inzetten om bij een herhaalbezoek de content beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de bezoeker. De optimalisatie en verbeterslag van het Customer Data Platform zit in de personalisatie. Het uitserveren van de juiste content die past bij de bezoeker.

Het analyseren van deze data is weer interessant voor de doorontwikkeling van online instrumenten en de verdere web-optimalisatie van Allesoversport.nl

Wat heb jij op de Johan Cruyff Academy geleerd, wat je nu gebruikt in je werk?

De Johan Cruyff Academy heeft mij ‘de taal’ en organisatie van de sport geleerd. Als je de organisatie van de sport goed kent en de taal spreekt van de sporter, komt je boodschap veel beter binnen.

Op de Johan Cruyff Academy studeer je samen met andere topsporters en je leert er ook veel van elkaar. Ik vond de saamhorigheid en het respect voor elkaars sportcarrière bijzonder. Ik had daarvoor een tijdje een reguliere hbo-opleiding gevolgd en ik miste daar, naast de begeleiding bij de planning van trainingen en stages, ook de klik met medestudenten.

“Tijdens mijn studie zijn de parallellen van een sportcarrière en je werkzame carrière goed duidelijk gemaakt” - Bob Winter

Tijdens mijn studie zijn de parallellen van een sportcarrière en je werkzame carrière goed duidelijk gemaakt. Dankzij mijn sport – atletiek – en via de studie heb ik geleerd om aan mijn werk een zelfstandige invulling te geven door het zetten van duidelijke doelen (nu projectdoelen, toen trainingsdoelen), waarbij je gebruik maakt van specialisten (nu bijvoorbeeld een webbureau, toen coach) en werkt in teams (nu scrum teams, toen kwartaalteams), via een projectmatige aanpak van werken en reflectie en evaluatie achteraf.

En – last but not least – heb ik er ook de passie voor sportmarketing ontwikkeld. De sportmarketingcases uit de Verenigde Staten en de kruisbestuiving met allerlei andere sporten was heel inspirerend.

Dankzij Johan Cruijff ging ik inzien dat de sportindustrie gebaat is bij professionals met een topsport-achtergrond. De competenties van topsporters zijn uniek en goed toepasbaar in een sportorganisatie. Deze insteek gebruik ik nog steeds in mijn dagelijks werk door vanuit mijn topsport verleden te handelen.

“Je moet schieten, anders kun je niet scoren” is een bekende uitspraak van Johan die de kern raakt voor zowel sporters als professionals in het bedrijfsleven. Als sporter maak je keuzes in trainingsaanpak, wedstrijdkeuzes, doelen. Soms ga je tegen de stroom in, maar je gaat wel ergens voor om beter te worden en een carrière op te bouwen. Teveel beredeneren waarom je wel of niet iets zou doen is vaak niet effectief, niet in de sport, noch in het bedrijfsleven.
Bob Winter

Bob Winter

Sport 1999: Atletiek
Studie 1999-2003: Sportmarketing (HBO Commerciële Economie), Johan Cruyff Academy Amsterdam
Werk nu: Online marketing specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen