Over ons

De Johan Cruyff Academy is een initiatief van Johan Cruijff om sporters in staat te stellen hun topsport te combineren met een hbo-studie, zodat zij de sportsector verder versterken

“In mijn ervaring bezitten sporters een aantal specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld betrokken en prestatie- en doelgericht. Met dergelijke kwaliteiten en de juiste opleiding, kunnen ze succesvolle professionals worden in de sportwereld. Niemand kan de belangen van de sport beter dienen dan iemand met het hart van een sporter”

Johan Cruijff

De Johan Cruyff Academy is een unieke samenwerking tussen drie toonaangevende, sportminded hogescholen en vormt onderdeel van een internationaal educatief Cruyff-netwerk.

MISSIE EN VISIE
De Johan Cruyff Academy is een initiatief van Johan Cruijff om sporters in staat te stellen hun topsport te combineren met een hbo-studie. Op deze manier kunnen zij een succesvolle overgang maken naar een baan in de sportsector (of daarbuiten), nadat zij stoppen met professionele sport. Johan Cruijff was ervan overtuigd dat sporters het best sportorganisaties kunnen leiden, omdat zij de kenmerken van sport als geen ander kennen.
AANPAK
De Johan Cruyff Academy heeft een unieke aanpak waarbij je grotendeels zelf je studietijd kan indelen om je studie optimaal te combineren met je sport. Je bent twee à drie dagen per week aanwezig voor colleges en groepswerk en studeert veel op afstand, met behulp van online hulpmiddelen en flexibele (tentamen)roosters. Je studeert dus een groot deel van de tijd zelfstandig, waardoor je ook tijdens trainingskampen en (internationale) toernooien je studie kan voortzetten.
Praktijkgericht
Je werkt tijdens je studie - net als in je toekomstige baan - veel in professionele (junior)rollen, zoals salesmanager, marktonderzoeker, marketeer of ondernemer. Je leert bijvoorbeeld hoe je een marketingplan, communicatieplan of sponsorbeleid opstelt en hoe je leiding geeft aan de organisatie van een (sport)evenement. De Johan Cruyff Academy integreert ook veel praktijkkennis en ervaringen die sporters opbouwen in de sportwereld, in het studieprogramma. Het is een praktijkgerichte opleiding waarbij je de kennis die je opdoet tijdens je studie, direct en gemakkelijk kan vertalen naar echte situaties.
Intensieve begeleiding
Het docententeam en de studiecoaches van de Johan Cruyff Academy kennen alle studenten persoonlijk. Tijdens de studie motiveren en ondersteunen zij je bij je persoonlijke groei en de ontwikkeling van je competenties, zowel in je sport als in je studie. Het volgen van een studie én sporten op hoog niveau vereist een zorgvuldige planning. Met je studiecoach bekijk je hoe je trainingen en wedstrijden het best kunt combineren met je studie. Als je verwacht veel afwezig te zijn, stelt de topsportcoördinator een individueel studieplan met je op, om je zo door het uitdagende studieprogramma te coachen.
PASSIE VOOR SPORT
Op de Johan Cruyff Academy is de passie voor sport de drijvende kracht bij kennis- en talentontwikkeling. We gaan uit van de impact van sport op de maatschappij, de inhoud van de opleiding is gericht op sport, we stimuleren jouw deelname aan sport en we helpen je om de juiste balans te treffen tussen sport en studie, zodat je je op alle vlakken optimaal kunt ontwikkelen.

De wijze waarop we dit in de praktijk brengen is in lijn met hoe Johan Cruijff was: met gezond verstand, pragmatisch, intuïtief en optimistisch. We geloven dat je de uitdagingen het best samen aan kunt gaan, vanuit team spirit, gericht op deskundigheid, anderen inspirerend en ten behoeve van iedereen. Op deze wijze bedienen we het belang van de sporters, hun directe omgeving, de sport, de sportsector en de maatschappij. We noemen dit ook wel ‘Cruyffiaans onderwijs’.

Sporters
onder elkaar

De aanwezigheid van talentvolle sporters onder elkaar, afkomstig uit verschillende takken van sport, werkt stimulerend. De student-sporters motiveren elkaar om zo goed mogelijk te presteren in zowel sport als studie.
HOGESCHOLEN
Er zijn Johan Cruyff Academies in Amsterdam, Groningen en Tilburg. Deze drie Johan Cruyff Academies vormen onderdeel van hogescholen die sport hoog in het vaandel hebben staan:

Ontwikkeling

Ze ondersteunen de ontwikkeling van topsporters in sport en studie zodat zij de toekomstige leiders van de sportsector kunnen worden.

Transfer

Ga je verhuizen door sport of andere omstandigheden, dan zijn er mogelijkheden een transfer te maken van de ene Johan Cruyff Academy naar de andere.

Diploma

Het diploma dat je van de hogeschool ontvangt, biedt de garantie voor de kwaliteit en het niveau van een vierjarige voltijd hbo-opleiding.

ACCREDITATIE


De opleidingen aan de Johan Cruyff Academies zijn geaccrediteerd door de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. De NVAO heeft in 2009 een bijzonder kwaliteits-kenmerk toegekend aan de Johan Cruyff Academy Amsterdam, dat daarna is verlengd. Het facet ‘Topsportgerichtheid’ van de studie is als excellent beoordeeld. Het is voor het eerst dat een hbo-opleiding op dit facet een bijzonder kwaliteitskenmerk kreeg toegekend.
EDUCATIEF CRUYFF-NETWERK
Maak deel uit van iets groots
De Johan Cruyff Academy ging in 1999 in Amsterdam van start met 35 student-sporters. In 2002 werd het Johan Cruyff Institute in Barcelona opgericht, dat het hoofdkantoor is van het internationale educatieve Cruyff-netwerk. Het Johan Cruyff Institute biedt on-site en online programma’s aan, met name postgraduates en Masters. In 2004 startte het eerste Johan Cruyff College in Amsterdam, dat mbo-opleidingen voor topsporters en talenten verzorgt, waardoor student-sporters in Nederland de kans hebben een uniek study track te volgen van mbo tot Masters.
In Nederland zijn er vier Johan Cruyff Colleges, drie Johan Cruyff Academies en één Johan Cruyff Institute, verspreid over diverse Nederlandse steden.

Wereldwijd zijn er in veel landen delegaties en agentschappen van het Johan Cruyff Institute, waardoor meer dan 7000 studenten een studieprogramma binnen het educatieve Cruyff-netwerk konden volgen, in sportmanagement, sportmarketing en sponsoring, football business en coaching.
ALUMNI NETWERK
Sporters leiden de sport en business sector
De alumni (de oud-studenten of afgestudeerden) zijn de ambassadeurs van de Johan Cruyff Academy en een voorbeeld voor nieuwe generaties studenten. Velen hebben een vooraanstaande positie op de arbeidsmarkt. De bereidheid onder alumni om hun kennis en kunde over te brengen op de huidige studenten is in het algemeen groot. Alumni zijn bijvoorbeeld opdrachtgevers van cases of projecten, gastsprekers, stagebegeleiders of trainers of begeleiders van studenten van de Johan Cruyff Academy.
Alumni van de Johan Cruyff Academy krijgen toegang tot het digitale alumniplatform Alumni Cruyff Institute. Op dit platform kun je netwerken, webinars volgen, de laatste artikelen vinden over sportmarketing en -management, korting krijgen voor bijv. sportcongressen en -evenementen, etc. Het platform biedt ook de mogelijkheid om contact te leggen met andere ‘Cruyff-alumni’ over de wereld, om zo nieuwe ervaringen op te doen en samen initiatieven te ontwikkelen om te blijven groeien.
De Cruyff-alumni-gemeenschap is in die zin een netwerk van persoonlijke en professionele relaties en de invloed in de sport en het bedrijfsleven breidt zich met de komst van nieuwe generaties afgestudeerden steeds verder uit.
WORLD OF JOHAN CRUYFF
#CruyffLegacy
Johan Cruijff vond dat sporters in een goede positie verkeren om via sport iets terug te geven aan de sportsector en de maatschappij. Hij startte vanuit die gedachte niet alleen de Johan Cruyff Academy, maar nog een aantal initiatieven die onderdeel uitmaken van The World of Johan Cruyff.

JOHAN CRUYFF FOUNDATION

De Johan Cruyff Foundation helpt kinderen en jongeren om hun kwaliteit van leven te verbeteren via sport en beweging.

Studenten, alumni en medewerkers van de Johan Cruyff Academy ondersteunen de Johan Cruyff Foundation via (bijvoorbeeld) stages en deelname aan projecten van de Johan Cruyff Foundation, als vrijwilligers tijdens evenementen van de Johan Cruyff Foundation en als deelnemers aan die events.
ELK KIND EEN BAL

Het project Elk Kind een Bal is een initiatief van twee alumni van de Johan Cruyff Academy, die geïnspireerd raakten door de missie van Johan Cruijff om kinderen te helpen via sport. Elk Kind een Bal werkt nauw samen met de Johan Cruyff Foundation én het is onderdeel van het eerste studiejaar van de Johan Cruyff Academy, waarin de beroepsrol Salesmedewerker centraal staat.

Studenten van de Johan Cruyff Academy verkopen ballen en promoten het project Elk Kind een Bal richting het bedrijfsleven en leren zo in de praktijk wat er bij sales komt kijken. Parallel bestuderen zij de bijbehorende theorie en leren ze de communicatieve salesvaardigheden.