Jelle Mul: "Bij Patagonië doen we er alles aan om onze planeet te redden" - Johan Cruyff Academy
“Bij Patagonia doen we er alles aan om de planeet te redden”
2 december 2019
Gordon Machielsen - Wij willen iets neerzetten wat emotie oproept en impact heeft - Johan Cruyff Academy
Bij elk event iets neerzetten dat emotie oproept en impact nalaat
1 februari 2020
Jelle Mul: "Bij Patagonië doen we er alles aan om onze planeet te redden" - Johan Cruyff Academy
“Bij Patagonia doen we er alles aan om de planeet te redden”
2 december 2019
Gordon Machielsen - Wij willen iets neerzetten wat emotie oproept en impact heeft - Johan Cruyff Academy
Bij elk event iets neerzetten dat emotie oproept en impact nalaat
1 februari 2020
parallax background


Kennis en inspiratie over sport en bewegen

Bob Winter, alumnus Johan Cruyff Academy, is online marketing specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen om relevante en actuele kennis beschikbaar te stellen voor professionals in de sport en het publiek in het algemeen.

Gezond sporten en bewegen is de basis voor een vitale maatschappij. Er is veel goede informatie beschikbaar, maar hoe krijg je die op een efficiënte manier bij topsporters, professionals, gemeentes, sportorganisaties en het publiek in het algemeen, dat aan het sporten is of wil gaan sporten? Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals.

Bob Winter, alumnus van de Johan Cruyff Academy, werkt er als online marketing specialist met twee hoofdtaken: de ontwikkeling en optimalisatie van online tools om de impact van de kennis te verhogen en als online marketeer van Topsport Topics. Via de website Allesoversport.nl worden professionals in de sport en het brede publiek bediend via artikelen, interessante voorbeelden en video’s. Bob: "Iedereen kan bij ons terecht met een vraag over sport."

Quick Fact


Kenniscentrum Sport & Bewegen beantwoordt vragen, geeft advies en deelt inspirerende voorbeelden voor professionals in de sport. Ook ontwikkelt Kenniscentrum Sport & Bewegen concrete kennisproducten, zoals stappenplannen, whitepapers en rekenmodellen waarmee professionals werkzaam in sport, zorg, onderwijs en overheid direct aan de slag kunnen.

Om deze rol goed te kunnen vervullen, werkt het Kenniscentrum nauw samen met sportbonden en -organisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, kennisinstituten, universiteiten, hogescholen en nog veel meer partijen, in binnen- en buitenland. Via die samenwerking ontstaan nieuwe inzichten en wordt de wetenschappelijke kennis verrijkt. De organisatie heeft enorm veel kennis over sport en bewegen in huis en deelt dit graag met professionals, vrijwilligers en alle Nederlanders met vragen over sport en bewegen. Iedereen kan er in principe terecht voor een helder en onderbouwd antwoord op een sport- of bewegingsvraag.

Hoe bepalen jullie relevante content voor Topsport Topics?

Binnen het Topsport Topics team bepalen inhoudelijke specialisten de onderwerpen. Dit gaat in continu en nauw overleg met de verschillende samenwerkingspartijen. Wekelijks worden internationale onderzoeken gescand door het team. Ook speelt het seizoen of de periode – zoals de Olympische cyclus – een rol, evenals de vragen vanuit de klant, zoals bijvoorbeeld van bondscoaches of Embedded Scientists. Ik geef vanuit mijn rol de juiste vertaalslag, om op een inspirerende wijze de marketing- en communicatiemiddelen in te zetten, om de impact van de topsport kennis te verhogen.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de inhoud actueel blijft?

In het Topsport Topics team worden dagelijks allerlei wetenschappelijke en internationale bronnen geraadpleegd. Ook is er een groot netwerk aan specialisten beschikbaar voor feedback en advies. Zelf bezoek ik regelmatig online marketing bijeenkomsten en werk ik intensief samen met ons internetbureau voor de technische doorontwikkeling om de impact van de kennis bij de klantgroepen te verhogen.

Wat is jouw rol binnen het Topsport Topics team?

Ik ben online marketeer van het Topsport Topics team dat coaches en staf van specifieke vraaggerichte kennis voorziet die voor hen bestemd is. Ik stel de marketingdoelstellingen op om de impact van die kennis te vergroten. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de keuzes van de marketingtools, zoals de inzet van een nieuwsbrief, het maken van een podcast of de creatie van een landingspagina rondom een specifiek onderwerp.

Afgelopen jaar hebben we een Topsport Topics landingspagina ontwikkeld, zodat we de content beter gebundeld en gegroepeerd aan kunnen bieden. Voor deze pagina ontwikkelen we vervolgens kwantitatieve doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers en een percentage lezers dat doorklikt binnen de website.

Welke online middelen zetten jullie in om alle doelgroepen te bedienen?

Ik werk in hoofdlijn voor twee hoofdmerken: De website Kenniscentrum Sport & Bewegen en het contentplatform Allesoversport.nl, waarvoor we twee online platforms ontwikkeld hebben.

Kenniscentrumsportenbewegen.nl is de spiksplinternieuwe website van onze organsiatie waar ons product- en dienstenaanbod gericht op de professionals in de sport is te vinden. Denk hierbij aan de beleidsadviseur sport bij gemeentes, buurtsportcoaches of vrijwilligers van sportverenigingen. Om oplossingen te bedenken voor hun vragen op het terrein van sport, gezondheid en maatschappij, hebben professionals in de sport betrouwbare en praktisch toepasbare kennis nodig. Wij bieden hen die allerlaatste inzichten. Zij nemen dus kennis van ons af waarbij we gericht en doorgaans diep de inhoud in gaan.

“Meer dan 1 miljoen gebruikers komen jaarlijks op allesoversport.nl voor inspiratie, goede voorbeelden en praktische kennis over sport en bewegen” - Bob Winter

Eind 2015 stelde de toenmalige minister van VWS dat er een makkelijk toegankelijk platform voor iedereen die iets over sport wil weten moest komen. Een website waarop alle kennis en informatie over sport en bewegen op één plek wordt aangeboden. Kenniscentrum Sport & Bewegen kreeg de opdracht om met samenwerkingspartners Mulier Instituut, Vereniging Sport en Gemeenten, Vereniging voor Sportgeneeskunde, NOC*NSF, Veiligheid NL, TNO en RIVM dat platform te ontwikkelen. Het is www.allesoversport.nl geworden, dat sinds de lancering in 2016 bijna 4 miljoen bezoeken heeft gehad. Meer dan 1 miljoen gebruikers komen hier jaarlijks voor inspiratie, goede voorbeelden en praktische kennis over sport en bewegen.

Hoe zetten jullie social media in?

De social media gebruiken we om nieuwe inzichten onder de aandacht te brengen en de inzet ervan is een onderdeel van de overall marketingstrategie van onze organisatie. De keuze van de kanalen verschilt voor de twee merken:

  • Kenniscentrumsportenbewegen.nl is meer gericht op professionals in de sport en activeren we ook de meer professionele social media kanalen: Twitter, Linkedin, Youtube en Facebook.
  • Allesoversport.nl is gericht op een breed publiek dat we willen informeren en inspireren en waarvoor we dan ook de meer inspirerende publieke social media kanalen activeren: Instagram, Youtube, Facebook en Twitter.

De online ontwikkelingen gaan razendsnel. Wat zijn de uitdagingen?

Via online tools kunnen we het leven een stuk makkelijker maken. Maar dit mag niet ten koste gaan van de persoonlijke benadering. De kennisoverdracht over en weer kan niet altijd alleen maar via online systemen. Juist de persoonlijke benadering en het inlevingsvermogen van collega’s is op sommige momenten erg belangrijk. In mijn werk ontwikkelen we daarom bijvoorbeeld ook customer journeys, waarbij een contactmoment – een afspraak of telefonisch contact – met één van mijn collega’s als marketing einddoel is ingebouwd.

Een grote uitdaging in de online sector is en blijft het bieden van kwalitatief goede content. Er wordt steeds meer en meer content gepubliceerd. Via grote zoekmachines wordt content gefilterd en aangeboden. Hier relevant blijven door content continu te optimaliseren en te ontwikkelen, blijft een uitdaging.

“Ik verwacht dat apps nog gebruiksvriendelijker worden en meer geïntegreerd gaan worden in het dagelijks leven” - Bob Winter

Wat denk je dat we binnenkort online kunnen doen, wat nu nog lastig is?

In gebruikerservaring verwacht ik veel van spraak (voice). Dit is nu al in een basis beschikbaar en wordt in grote taalgebieden meer en meer gebruikt. De kleine taal Nederlands loopt in dat opzicht wat achter. Alles wat we nu nog intikken kunnen we binnen afzienbare tijd via zoekmachines ook via spraak veel uitgebreider ingeven.

Ook de personalisatie van content gaat nog een vlucht nemen. Beter en geautomatiseerd afgestemde content op het juiste moment, op de juiste toon en via het juiste kanaal.

En ik verwacht dat er meer meettechnieken beschikbaar komen voor analyses, die we via apps beschikbaar kunnen gaan stellen aan sporters en hun begeleiders. Denk aan analyses uit zweet (in kleding), analyses uit ademhaling of analyses uit motorische aspecten (looptechniek). Daarnaast verwacht ik dat apps nog gebruiksvriendelijker worden en bijvoorbeeld verwerkt worden in kleding of geïntegreerd worden in het dagelijks leven.

Wat zijn jouw actuele uitdagingen in online marketing?

Als online specialist ben ik het overkoepelende aanspreekpunt voor de inzet en doorontwikkeling van online tools. Om kennis zo effectief mogelijk te delen, worden aan de website Allesoversport.nl regelmatig nieuwe elementen toegevoegd. Daarbij kun je denken aan het creëren van webpagina’s rondom een specifiek onderwerp, het inzetten van SEO (Search Engine Optimization, het verhogen van zichtbaarheid op zoekmachines als Google) en SEA (Search Engine Advertising, adverteren op zoekmachines als Google) en de verbeteringen in het CMS (Customer Management System, het beheersysteem van de websites). Daarnaast blijf ik op de hoogte van de nieuwste technieken en mogelijkheden. Ook de relatie met ons webbureau is wat dat betreft een belangrijk onderdeel in mijn werk.

De adviseurs binnen onze organisatie kennen de gebruikers goed en hebben vaak al een scherp beeld wat er moet worden gebouwd. Voor mij staan de gebruikers altijd voorop. Ik neem ook het liefst gebruikersonderzoek (User Experience) mee in de ontwikkeling van nieuwe online tools en platformen.

Ook is het belangrijk dat we de juiste kennis op het juiste moment aan de juiste doelgroep uitserveren. Zo hebben we bijvoorbeeld aan het begin van vorig jaar een e-book ontwikkeld, waarmee we oriënterende en beginnende sporters in het kader van de Goede Voornemens willen helpen om te starten met sporten. Naast het ontwikkelen van het e-book hebben we een marketingcampagne ingezet met een gepersonaliseerde e-mail flow, een social mediacampagne en strategische samenwerkingspartijen gezocht voor een groter bereik. Zo hebben we bijvoorbeeld een advertentie geplaatst bij FIT.nl, het grootste online sport- en gezondheidsplatform van Nederland en België.

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een Beleidsanalysetool, een online instrument om het sport- en beweegbeleid van een gemeente te vergelijken met landelijke cijfers. Deze tool is met name bedoeld voor de beleidsadviseurs van de gemeenten, waarbij zij de informatie kunnen gebruiken in bijvoorbeeld de discussies in het kader van het Sportakkoord dat in gemeenten gevoerd wordt met betrekking tot hun ambities voor de komende jaren.

Welke uitbreiding van online services mogen we van jullie verwachten?

Om de verspreiding van de kennis via Allesoversport.nl te verhogen en om het gebruikersgemak te verbeteren, zijn we een aantal nieuwe mogelijkheden aan het onderzoeken. We kijken of het mogelijk is een goede chatbot toe te voegen om het zoeken te vergemakkelijken, en ook onderzoeken we de integratie van spraak op zoekwoorden.

“Wij werken eraan om bij herhaalbezoek van de website de content nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de bezoeker” - Bob Winter

Daarnaast werken we voor Allesoversport.nl met een Customer Data Platform, waarmee we onder andere klikgedrag en interesses van bezoekers vastleggen en inzetten om bij een herhaalbezoek de content beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de bezoeker. De optimalisatie en verbeterslag van het Customer Data Platform zit in een stuk personalisatie, zoals aangesproken worden met je voornaam, het inzetten van analyses uit data en samenwerkingen met partijen die baat hebben bij kennisoverdracht.

Wat heb jij op de Johan Cruyff Academy geleerd, wat je nu gebruikt in je werk?

De Johan Cruyff Academy heeft mij ‘de taal’ en organisatie van de sport geleerd. Als je de organisatie van de sport goed kent en de taal spreekt van de sporter, komt je boodschap veel beter binnen.

Op de Johan Cruyff Academy studeer je samen met andere topsporters en je leert er ook veel van elkaar. Ik vond de saamhorigheid en het respect voor elkaars sportcarrière bijzonder. Ik had daarvoor een tijdje een reguliere hbo-opleiding gevolgd en ik miste daar, naast de begeleiding bij de planning van trainingen en stages, ook de klik met medestudenten.

“Tijdens mijn studie zijn de parallellen van een sportcarrière en je werkzame carrière goed duidelijk gemaakt” - Bob Winter

Tijdens mijn studie zijn de parallellen van een sportcarrière en je werkzame carrière goed duidelijk gemaakt. Dankzij mijn sport – atletiek – en via de studie heb ik geleerd om aan mijn werk een zelfstandige invulling te geven door het zetten van duidelijke doelen (nu projectdoelen, toen trainingsdoelen), waarbij je gebruik maakt van specialisten (nu bijvoorbeeld een webbureau, toen coach) en werkt in teams (nu scrum teams, toen kwartaalteams), via een projectmatige aanpak van werken en reflectie en evaluatie achteraf.

En – last but not least – heb ik er ook de passie voor sportmarketing ontwikkeld. De sportmarketingcases uit de Verenigde Staten en de kruisbestuiving met allerlei andere sporten was heel inspirerend.

Dankzij Johan Cruijff ging ik inzien dat de sportindustrie gebaat is bij professionals met een topsport-achtergrond. De competenties van topsporters zijn uniek en goed toepasbaar in een sportorganisatie. Deze insteek gebruik ik nog steeds in mijn dagelijks werk door vanuit mijn topsport verleden te handelen.

“Je moet schieten, anders kun je niet scoren” is een bekende uitspraak van Johan die de kern raakt voor zowel sporters als professionals in het bedrijfsleven. Als sporter maak je keuzes in trainingsaanpak, wedstrijdkeuzes, doelen. Soms ga je tegen de stroom in, maar je gaat wel ergens voor om beter te worden en een carrière op te bouwen. Teveel beredeneren waarom je wel of niet iets zou doen is vaak niet effectief, niet in de sport, noch in het bedrijfsleven.
Bob Winter

Bob Winter

Sport 1999: Atletiek
Studie 1999: Sportmarketing (HBO Commerciële Economie), Johan Cruyff Academy
Werk 2020: Online marketing specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen

Context: Johan Cruyff Academy staat stil bij het twintigjarig bestaan en heeft tien alumni van het eerste uur geïnterviewd die startten als topsporters om leiders te worden in sportmarketing.