Educatieve Cruyff-netwerk organiseert ‘Presteren onder druk’ event in Groningen
Event ‘Presteren onder druk’ voor de studenten in Groningen
18 april 2019
Eerste afstuderen van Johan Cruyff Academy Groningen
Eerste afstuderen van Johan Cruyff Academy Groningen
11 juli 2019
Educatieve Cruyff-netwerk organiseert ‘Presteren onder druk’ event in Groningen
Event ‘Presteren onder druk’ voor de studenten in Groningen
18 april 2019
Eerste afstuderen van Johan Cruyff Academy Groningen
Eerste afstuderen van Johan Cruyff Academy Groningen
11 juli 2019

Johan Cruyff Academy werkt aan curriculuminnovatie in Barcelona

De Johan Cruyff Academy uit Amsterdam, Groningen en Tilburg werkten in Barcelona aan curriculuminnovatie, zodat student-sporters goed voorbereid zijn voor behoeften sportindustrie in de toekomst.

Op 8 mei 2019 ging een delegatie van docenten, managers en staf van de Johan Cruyff Academy uit Amsterdam, Groningen en Tilburg voor een driedaagse bezoek naar Barcelona om te werken aan curriculuminnovatie. Het doel is om gezamenlijk vernieuwingen door te voeren in het studieprogramma voor de Johan Cruyff Academy, zodat het nieuwe curriculum in sportmanagement voor topsporters op de drie locaties verder op elkaar wordt afgestemd.

"Hoewel de drie sites van de Johan Cruyff Academy al werken met dezelfde didactische concepten, waarbij student-sporters hun topsport combineren met een fulltime studieprogramma, varieert het Bachelorprogramma per locatie", zegt Rob Spierings, coördinator van de Johan Cruyff Academy.

"Dit komt vooral doordat elke Johan Cruyff Academy onderdeel is van een andere hogeschool, wat uitdagingen met zich meebrengt om de activiteiten op elkaar af te stemmen. Desondanks zijn we het er allemaal over eens dat het tijd is om veranderingen door te voeren, ten gunste van het docentteam en de student-sporters. Wij geloven dat de gezamenlijke ontwikkeling van onderwijs en de kennisuitwisseling zullen leiden tot meer efficiëntie bij de uitvoering van het curriculum. Met onze uitgebreide expertise in sportmarketingonderwijs zullen we belangrijke en innovatieve stappen zetten naar een afgestemd curriculum, zodat student-sporters van de Johan Cruyff Academy op de drie locaties beter voorbereid zijn op de eisen van de sportsector van de toekomst.”

"Het hoofdkantoor van het Johan Cruyff Institute in Barcelona biedt ons een uitstekende omgeving om aan de thema's te werken. Aan de ene kant omdat we dezelfde filosofie delen van het educatieve Cruyff-netwerk en aan de andere kant doordat het Johan Cruyff Institute bekend staat om haar online studieprogramma's. Dat biedt ons de gelegenheid om de toepassing van meer online leermethoden en inhoud in het curriculum van de Johan Cruyff Academy te verkennen. Dus ik heb hoge verwachtingen van de reis en ik verwacht dat we terug zullen keren naar Nederland met een verrijkt academisch programma in sportmarketing voor student-sporters dat een voortrekkersrol vervult bij de ontwikkelingen in de sportsector", aldus Rob Spierings.

In 1999 startte de Johan Cruyff Academy in Amsterdam met 35 student-sporters. Het was het eerste initiatief van het educatieve Cruyff-netwerk om hen de mogelijkheid te bieden om sport en studie te combineren. De Johan Cruyff Academy Tilburg startte in 2009 om in diezelfde behoefte van topsporters te voorzien in de zuidelijke provincies van Nederland, en de Johan Cruyff Academy Groningen startte in 2015 voor de noordelijke regio. Momenteel zijn er reeds honderden afgestudeerden die een bijdrage leveren om de sportsector verder te professionaliseren.