Ewout Boogaard: Moedige keuzes leiden tot succes of waardevolle leerervaringen en zijn een basis voor zelfwaardering - Johan Cruyff Academy
“Aan team building moet continu gewerkt worden, net als in topsport”
1 maart 2020
Dirk Tuip Online Marketing biedt ongekende kansen - Johan Cruyff Academy
De ongekende kansen voor online marketing
1 mei 2020
Ewout Boogaard: Moedige keuzes leiden tot succes of waardevolle leerervaringen en zijn een basis voor zelfwaardering - Johan Cruyff Academy
“Aan team building moet continu gewerkt worden, net als in topsport”
1 maart 2020
Dirk Tuip Online Marketing biedt ongekende kansen - Johan Cruyff Academy
De ongekende kansen voor online marketing
1 mei 2020
parallax background


Judo als ideale sport voor de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen

Ziggy Tabacznik beoefende judo tijdens zijn studie aan de Johan Cruyff Academy en is mede-oprichter van Schooljudo en MQ Scan, initiatieven voor het basisonderwijs om de ontwikkeling en prestaties van kinderen te ondersteunen.

Ziggy Tabacznik is ervan overtuigd dat mensen bedoeld zijn om te bewegen, want “wanneer mensen meer bewegen dan genieten ze meer van het leven, hebben ze meer energie en zijn ze in staat zijn om samen een betere maatschappij creëren. En voor de ondersteuning van kinderen bij hun ontwikkeling en sociale prestaties is judo daarvoor een ideale sport”, aldus de alumnus van de Johan Cruyff Academy, die tijdens zijn studie judo beoefende op topniveau.

“Er zijn signalen dat de motorische ontwikkeling van kinderen in Nederland achterblijft" - Ziggy Tabacznik

“Volop wordt aangetoond dat kinderen het best bewegend leren, terwijl er tegelijk signalen zijn dat de motorische ontwikkeling van kinderen in Nederland achterblijft vergeleken bij vroeger, met name bij kinderen uit de kwetsbare groepen”, aldus Ziggy. “Enerzijds gaan er stemmen op om bewegen in het onderwijs krachtiger te stimuleren, want daar komen ze immers allemaal bij elkaar, maar anderzijds is die aandacht niet vanzelfsprekend, want 'is het eigenlijk niet de verantwoordelijkheid van de ouders?', zo wordt er nogal eens geredeneerd.”

“Het project 'Judo in Schools' timmert internationaal aan de weg, mede dankzij steun van de Internationale Judo Federatie" - Ziggy Tabacznik

Ziggy richtte na zijn studie samen met Olympisch judoka Ruben Houkes 2Basics Marketing & Sports op, dat waardevolle en duurzame relaties bouwt tussen merken en doelgroepen, en Schooljudo, dat docenten in het lager onderwijs helpt bij het creëren van een fijne en veilige sfeer in een pedagogisch verantwoorde omgeving. Dit project is 14 jaar geleden in Nederland begonnen, maar timmert ook internationaal flink aan de weg, onder andere dankzij de steun van de Internationale Judo Federatie.

“Het is niet belangrijk om beter te zijn dan een ander, het is belangrijk om beter te zijn dan gisteren”

Jigoro Kano (1860-1939), Japans pedagoog, sporter en oprichter van Judo

“Judo is een ideale sport voor de ondersteuning van kinderen bij hun ontwikkeling en sociale prestaties”, benadrukt Ziggy nogmaals. “De aanpak bij Schooljudo is gebaseerd op de filosofie van de Japanse pedagoog en grondlegger van judo, Jigoro Kano, voor wie het continu streven van het verbeteren van de persoonlijkheid een primair doel was. Kano was ervan overtuigd dat judo leidt tot het worden van een sympathieker mens in een gezonder lichaam. Eén van de uitspraken van Kano vormt ons motto: ‘Het is niet belangrijk om beter te zijn dan een ander, het is belangrijk om beter te zijn dan gisteren.’”

Inmiddels is Ziggy betrokken bij nog een ander project voor het lager onderwijs: MQ Scan. Het doel van dit initiatief is “de motoriek van kinderen te verbeteren, omdat de motoriek een cruciale rol speelt in hun gezondheid.”

“Binnen één gymles verkrijgen we inzicht in het motorisch niveau van alle kinderen" - Ziggy Tabacznik

“Wij hebben in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool, Nederlands eerste wetenschappelijke motorische scan ontwikkeld”, aldus Ziggy, “welke professionals in staat stelt binnen één gymles inzicht te verkrijgen in het motorisch niveau van alle kinderen in de klas. De eerste tien levensjaren van een kind zijn cruciaal in het creëren van een toewijding aan een leven lang sporten en bewegen. MQ Scan geeft snel, simpel en betrouwbaar inzicht in de motoriek van een hele klas. Met die inzichten kan men gericht de motoriek van kinderen verbeteren, zodat zij plezier in bewegen ervaren, meer gaan bewegen, minder blessures oplopen en ook sociale eigenschappen sterker ontwikkelen.”

“De eerste tien levensjaren van een kind zijn cruciaal in het creëren van een toewijding aan een leven lang sporten en bewegen" - Ziggy Tabacznik

Het idee voor de motorische scan is zo’n 8 jaar geleden ontstaan, toen we in contact kwamen met René Wormhoudt, die destijds de Strength and Conditioning coach bij Ajax was en momenteel van het Nederlands elftal. Binnen de Ajax-opleiding hebben ze judo, atletiek en turn-vormen geïmplementeerd in hun aanpak, om ervoor te zorgen dat voetbaltalenten zich tot betere atleten ontwikkelen en vanuit die basis ook betere voetballers worden.

“Ze hadden judo en andere sporten in hun aanpak geïmplementeerd, zodat voetbaltalenten zich tot betere sporters ontwikkelen" - Ziggy Tabacznik

René had een soort 'obstacle course' ontwikkeld, waaruit ze konden aflezen hoe het met de motoriek ervoor stond. Vanaf het moment dat ik dat zag, heb ik me ervoor ingezet dat het ook voor het onderwijs ontwikkeld zou worden. Inmiddels liggen er zes wetenschappelijk onderzoeken aan de MQ Scan ten grondslag en hebben wij het meest geavanceerde systeem gebouwd, wat er momenteel te krijgen is op dit gebied.

Welke inzichten hebben jullie verkregen in de motorische ontwikkeling van kinderen?

Wij hebben een database-systeem ontwikkeld, wat in de nabije toekomst op zowel nationaal als internationaal niveau interessante inzichten kan verschaffen. Uit de scans - die we tot nu toe bij zo’n 50.000 kinderen tussen de 4 en 12 jaar verrichtten - kunnen we concluderen dat een kleine 25% van hen motorisch onvaardig is. Dat is naar mijn idee zeer verontrustend.

“Zo'n 25% van de kinderen is motorisch onvaardig. Dat is naar mijn mening verontrustend" - Ziggy Tabacznik

Momenteel is onze MQ Scan methode op ruim 500 scholen geïmplementeerd en de animo groeit met de dag, dus wij verwachten veel van de aankomende periode. Wij merken dat niet alleen in Nederland het thema enorm leeft, maar ook daarbuiten. De groeiende inzichten in de motorische ontwikkeling van kinderen worden interessant voor overheden en de gezondheidssector.

“De discussie zou meer moeten gaan over buitenspelen, actief bewegen, spelplezier en een brede ontwikkeling" - Ziggy Tabacznik

Ik vind wel dat de discussie van de motoriek zich nog te veel richt op het onderwijs, terwijl buitenspelen en actief bewegen in mijn optiek een veel crucialere rol spelen. Persoonlijk vind ik dat de sport daar tekort schiet, op enkele uitzonderingen na. Op sportclubs en verenigingen zie je dat de focus vooral op competitie en wedstrijden winnen ligt. Naar mijn idee is er veel te weinig oog voor spelplezier en een brede ontwikkeling op het gebied van bewegen.

Judo op school is dus meer dan lekker bewegen ...

Ja absoluut, de filosofie achter het Schooljudo-programma is gebaseerd op life-skills die geassocieerd kunnen worden met judo en door de Internationale Judo Fedratie benoemd worden als 'The Great 8' en door ons zijn gedefinieerd als: moed, respect, bescheidenheid, samenwerken, weerbaarheid, vertrouwen, discipline en beleefdheid - om kinderen zo een stukje verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling als mens. Het programma richt zich dus niet op leuke judolessen, maar op de waarden die er aan ten grondslag liggen en wat die kunnen betekenen voor het kind, de leerkracht en de school.

"Het gaat niet om leuke judolessen, maar om de waarden die eraan ten grondslag liggen" - Ziggy Tabacznik

Inmiddels doen er per jaar ruim 40.000 kinderen mee aan het programma. Ons doel is 100.000 kinderen per jaar te bereiken. Disney is onze partner geworden en daardoor konden we het programma doorontwikkelen, waarbij wij de waarden middels de Disney-films ondersteunen en kracht bijzetten. Naast de lessen op de judomat, worden door middel van een digitaal lesprogramma de waarden nu ook in het klaslokaal verder uitgediept.

En internationaal gezien zijn onze successen de Internationale Judo Federatie opgevallen. We coördineren voor hen het programma ‘Judo in Schools’ en helpen met een aangepast Schooljudo.nl-format om eenzelfde soort programma op te zetten in landen over de hele wereld. Dat zijn er inmiddels zo’n 40.

"We geloven heilig in de kracht van het elkaar aanraken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen" - Ziggy Tabacznik

Wij willen in de aankomende jaren uitgroeien tot dé speler op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling in het primair onderwijs. Wij zien en geloven heilig in de kracht van het elkaar aanraken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daar ligt de pedagogische kracht van het judo en stoeien.

Tenslotte, wat zou vanuit jullie bevindingen een advies zijn aan beleidsmakers?

Er wordt in de maatschappij vanuit allerlei organisaties en de overheid veel energie en geld gestoken om mensen meer te laten bewegen. Uit statistieken blijkt echter dat veel groepen helemaal niet zo weinig bewegen; het is vooral een onderwerp bij kwestbare groepen, zoals achterstandsgezinnen. Wij zeggen: 'Maak de kanteling naar beter bewegen, dus de motoriek'. Mensen met een slechte motoriek bewegen niet graag, dus dat moet je eerst oplossen, voordat je tegen ze zegt: ”Ga meer bewegen”. Het gaat dan over inzicht verkrijgen in motieven om al dan niet te gaan bewegen en in de motoriek van kinderen.

“Mensen met slechte motoriek bewegen niet graag, dus dat moet je eerst oplossen voordat je kunt zeggen: ”Ga meer bewegen” - Ziggy Tabacznik

Daarnaast hebben veel beleidsmakers en beweegprofessionals geen goed zicht op het effect van hun beleid en activiteiten. Door je zelf inzicht te verschaffen ben je veel beter in staat te zien waar de behoeften of achterstanden liggen. Of welke progressie je door de tijd heen hebt geboekt. Zo behaal je veel meer rendement uit het beleid, bespaar je geld omdat je veel gerichter te werk kunt gaan en kun je kinderen veel gerichter begeleiden en het juiste aanbieden.
De spreuken 'Je moet de bal hebben om te schieten' en 'Je moet schieten om te scoren' spreken mij erg aan, ‘maar da's logisch’. Als je het over Johan Cruijff zijn one-liners hebt, dan vind ik deze niet alleen mooi, maar tegelijkertijd ook erg sprekend voor het bedrijfsleven. Binnen het bedrijfsleven wordt er zoveel gesproken en voor je het weet zit je alleen nog maar te vergaderen of dikke plannen te schrijven. Het gaat om doen! En vervolgens zie je wat er gebeurt en ga je daar naar handelen. Als je niet schiet gebeurt er niets en na die vele jaren in de marketing, merk ik dat je vooral ‘veel ballen moet schieten’ en door de tijd heen leer je dan wel steeds beter welke bal je dient op te eisen en welke je dient te schieten.
Ziggy Tabacznik - alumnus Johan Cruyff Academy

Ziggy Tabacznik

Sport 1999: Judo
Studie 1999: Sportmarketing (HBO Commerciële Economie), Johan Cruyff Academy
Werk 2020: Mede-oprichter 2Basics Marketing & Sports, Schooljudo en MyScan

Context: Johan Cruyff Academy staat stil bij het twintigjarig bestaan en heeft tien alumni van het eerste uur geïnterviewd die startten als topsporters om leiders te worden in sportmarketing en gerelateerde gebieden.

btn-ziggy-tabacznik