Studenten halen flink bedrag op voor Elk Kind Een Bal en Johan Cruyff Foundation - Johan Cruyff Academy
Studenten halen flink bedrag op voor Elk Kind een Bal en Johan Cruyff Foundation
30 januari 2022
Johan Cruyff College Groningen en Johan Cruyff Academy Groningen beleven een dag in het stadion van FC Groningen
Student-sporters versterken onderlinge band in stadion FC Groningen
19 mei 2022
parallax background

Johan Cruyff Academy Amsterdam opent fotowand met Ambassadeurs

Johan Cruyff Academy Amsterdam heeft een fotowand ingehuldigd ter ere van haar ambassadeurs, als stap om de oud-studenten in te zetten als inspiratiebron voor toekomstige generaties en gezamenlijk mogelijkheden te verkennen voor verdere samenwerking

Op 29 maart werd op de Johan Cruyff Academy Amsterdam een fotowand ingehuldigd met de portretten van de oprichter, Johan Cruijff, en enkele oud-studenten die vanaf nu officieel ambassadeurs zijn van de Johan Cruyff Academy Amsterdam. Met hen wil het team van de Johan Cruyff Academy Amsterdam onderzoeken hoe de sportmarketingopleiding en de sportindustrie, waar ambassadeurs hun professionele carrière ontwikkelen, elkaar verder kunnen versterken.

Video: Inhuldiging van de wand. Milica Zolak, team manager van de Johan Cruyff Academy Amsterdam, over het belang van de alumni en de inhuldiging van de fotowand

De wand werd ingehuldigd in aanwezigheid van ambassadeurs Dirk Tuip en Jiske Griffioen en vertegenwoordigers van het Cruyff educatieve netwerk. Vanaf nu ook officieel ambassadeur, maar niet aanwezig bij de opening, waren Ziggy Tabacznik en Wim de Wit, de founding father en voormalig docent van het eerste uur van de Johan Cruyff Academy Amsterdam.

We spraken met Milica Zolak (coverfoto, tweede van links), de teammanager van de Johan Cruyff Academy Amsterdam, over het initiatief.

Waaruit bestaat de samenwerking met deze ambassadeurs?

De hoofdtaak van de Johan Cruyff Academy is om de student-sporters op te leiden tot professionals in het werkveld van de sportmarketing, een studierichting van HBO Commerciële Economie. Wij zijn daarbij altijd op zoek naar manieren om alumni bij de opleiding te betrekken, om met hun praktijkervaring en expertise ons onderwijs te versterken, zoals casestudies of gastsprekers. Dan is het altijd fantastisch om te merken dat zoveel alumni daartoe bereid zijn en hoe trots zij zijn op het feit dat zij als topsporters aan de Johan Cruyff Academy mochten studeren. En het mes snijdt aan twee kanten, want omgekeerd profiteert de sportindustrie ook van de opleiding, bijvoorbeeld via onderzoek- of stageprojecten.

"Het is altijd fantastisch om te merken dat zoveel alumni contact met ons houden en er trots op zijn dat ze aan de Johan Cruyff Academy mochten studeren"

Het leek ons daarom een goed idee, om een kleine maar diverse groep van nauw betrokken alumni te vragen of zij ambassadeur wilden worden van de Johan Cruyff Academy, om samen die synergie tussen werkveld en opleiding verder te onderzoeken en te kijken waar we nieuwe kansen kunnen creëren, om dat te versterken.

We zijn er trots op, dat deze geweldige alumni nu officieel ambassadeur van de Johan Cruyff Academy Amsterdam zijn. Dat vieren we via deze fotowand met alumni-ambassadeurs, die het belang van de relatie tussen werkveld en opleiding zichtbaar maakt.

Wat maakt iemand een goede ambassadeur van de Johan Cruyff Academy?

Laten we vooropstellen dat álle alumni ambassadeurs zijn van de opleiding, want zij hebben laten zien dat de combinatie van topsport en fulltime studie mogelijk is. Tijdens hun studietijd hebben zij allemaal ervaren, hoe belangrijk het is dat de Johan Cruyff Academy bestaat, zodat je naast je topsport ook een studie te kan doen, in een ondersteunde omgeving waar medestudenten en docenten snappen wat je nodig hebt om te excelleren, in sport én studie. Alumni zijn niet alleen ambassadeurs in deze, maar ook rolmodellen voor de nieuwe generatie studenten.

Toch vonden we het belangrijk om er een aantal te vragen om ambassadeur te worden, om eerdergenoemde redenen. Het zijn alumni waarmee we al een sterke band hadden en die exponenten zijn van de missie van Johan Cruijff, want “Niemand kan de belangen van de sport beter dienen, dan iemand met het hart van een sporter”.

Hoe ontstond het idee om deze wand te maken?

Het idee van de wand ontstond al in 2019, het jubileumjaar toen wij 20 jaar Johan Cruyff Academy Amsterdam vierden. Het team dook in het verleden en haalde heel wat mooie herinneringen aan oud-studenten op. De meeste studenten zijn jong als ze met de opleiding starten en hebben op dat moment 100% focus op sport. In de vier jaar dat zij aan de Johan Cruyff Academy studeren verandert dat soms, maar nog belangrijker: de opleiding daagt hen uit om ook na te denken over een loopbaan ná, of naast de sport. Daardoor heeft iedere student en alumnus een eigen, bijzonder verhaal, over hoe hij of zij wil bijdragen aan de maatschappij, als sporter en als marketing professional. Verhalen die ons inspireren, maar ook anderen kunnen inspireren, zoals de toekomstige studenten.

"Iedere student en alumnus heeft een eigen verhaal, over hoe hij of zij wil bijdragen aan de maatschappij, als sporter en als marketing professional"

Daarnaast merkten we dus die grote bereidheid bij veel alumni, dat zij iets terug zouden willen doen voor de opleiding. En als laatste, maar zeker niet de minste reden, zijn zij mooie exponenten van de legacy van Johan Cruijff. Door hen te vragen om ambassadeur te worden en dat via de wand te laten zien, zorgen we ervoor dat we deze legacy zichtbaar en sterker maken.

Hoe zien jullie de samenwerking met ambassadeurs naar de toekomst toe?

We vierden de opening met een kleine groep ambassadeurs en hopen in de komende maanden er een aantal nieuwe alumni aan toe te kunnen voegen, die bereid zijn een ambassadeurschap op zich te nemen. We willen daarbij ook letten op de diversiteit; zo zouden we bijvoorbeeld graag nog een vrouwelijke ambassadeur erbij willen hebben.

Inmiddels zijn al honderden student-sporters aan de Johan Cruyff Academy afgestudeerd, die allerlei posities bekleden in de maatschappij. Ik denk dat wij met dit ‘Cruyff netwerk’, voor elke student en alumnus een interessant platform bieden, waar iedereen voordeel aan kan hebben. We willen dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken, om alle alumni te vragen om contact te blijven houden. Het is een win-win, als we de samenwerkingen tussen werkveld en opleiding op allerlei manieren verder versterken!

Ambassadeurs aan het woord

Oud-handballer Dirk Tuip, die onder meer Searchuser en H20 oprichtte: “Het is mooi om te zien hoe het gedachtegoed van Johan Cruijff nog altijd terugkomt in mijn dagelijkse leven. Andere mensen helpen en opgedane kennis en ervaring in de sport en sportmarketing delen, hoeft niet altijd op grootse wijze. Ook kleinere bijdrages, zoals een training geven of een advies delen en zo medemensen helpen, kan uitgroeien tot iets moois. Ik draag dit dan ook graag uit als ambassadeur!

Paralympisch tennisser Jiske Griffioen wil graag iets meegeven aan studenten: “De combinatie sport-studie was voor mij best te doen, maar door mijn intensieve sportloopbaan deed ik er wel veel langer over. Ik had vooral moeite om mijn scriptie af te ronden. Ik was veel weg van huis en op een toernooi wilde ik er niet te veel mee bezig zijn. Alle aandacht ging naar de wedstrijden. Wat ik daarvan vooral geleerd heb, is om ook de studie heel goed te plannen en te organiseren. Het was prima om er in een bepaalde periode voor te kiezen om even niks aan de studie of werk te doen. Als je beiden goed plant en organiseert, dan heb je daar rust bij.”

Voormalig judoka Ziggy Tabacznik, die kort na de opleiding sportmarketingbureau 2Basics oprichtte, samen met zijn sportmaat Rouben Houkes: “De Johan Cruyff Academy was voor mij een belangrijk keerpunt in mijn leven. Mijn loopbaan nam een nieuw verloop in de wereld van de marketing en met het ambassadeurschap hoop ik mijn opgedane kennis en ervaringen te delen met het Cruyff educatieve netwerk.”